Čišćenje DPF filtera

PROFESIONALNO ČIŠĆENJE DIESEL PARTIKULARNIH FILTERA (DPF-FAP) I SCR KATALIZATORA

Posedujemo najnoviju opremu za pranje i čišćenje partikularnih filtera putničkog i teretnog programa:

 • Vreme čišćenja 120 - 150min (za putnicki program)
 • Bez sečenja i varenja – bez problema sa ponovnom ugradnjom i curenjem gasova
 • 100% bezbedna metoda čišćenja Vašeg filtera
 • Fabrički parametri nakon čišćenja
 • Test zaprljanosti pre čišćenja i test čistoće nakon ciscena
 • Sertifikovan metod čišćenja
 • Garancija godinu dana na čišćenje

Oprema radi na principu pulsnih talasa u kombinaciji vode i hemije pod pritiskom. 100% ekološki prihvatljivo čišćenje. Čišćenje na našoj opremi je efikasnije od svih drugih hemijskih postupaka posle kojih se zaprljanost vraća vrlo brzo. Vaš filter se ne seče kako bi se oprao što eliminiše mogućnost greške prilikom varenja odnosno ne može se javiti problem kod ponovne ugradnje filtera na vozilo kao i problem curenja gasova na zavarenim spojevima.

KORACI U PROCESU ČIŠĆENJA VAŠEG DPF-A:

 1. Vizuelna inspekcija i snimanje unutrašnjosti filtera
 2. Test zapljanosti sa štampom rezultata
 3. Čišćenje DPF-a
 4. Sušenje
 5. Test čistoće filtera sa štampom rezultata
 6. Pakovanje i otprema

Šta je DPF/FAP i čemu služi?

DPF je oznaka za Diesel Particulate Filter, odnosno radi se o filteru čestica čađi koja je u proizvodnji automobila obavezna od 2009. godine, mada ga dosta proizvođača na svojim vozilima imaju i godinama ranije. Obavezan je na motorima kako bi se ispunile Euro 4,5 i 6 norme i smanjila emisija štetnih gasova.

Osnovna funkcija DPFa je da prikuplja kancerogene čestice čađi kako ne bi slobodno završile u atmosferi. Da bi dobro radio kao i svakom filteru potrebno je čišćenje kako ne bi došlo do gušenja motora. U slučaju DPFa proces samočišćenja se naziva regeneracija. Prilikom regeneracije motor propušta dodatnu količinu goriva što izaziva visoku temperaturu koja sagoreva nakupljenu čađ i pretvara je u malu količinu pepela koja se ispušta i okolinu.

DPF se sastoji od keramičkog saća napravljenog od silicijum karbida koje poseduje komore koje služe za prikupljanje čađi. Zidovi saća su propusni za gasove tako da zadržavaju na sebi štetnu čađ a očišćeni
gasovi se ispučtaju u atmosferu.

U praksi postoje dve vrste regeneracije, aktivna i pasivna.

Pasivna se odvija na samom automobilu kada se temperatura podigne dovoljni nivo da čestice čađi počnu same goreti.

Kod aktivne regeneracije računar motora ECU preuzima kontrolu nad procesom regeneracije. On deluje kada količina čađi u DPFu pređe određenu granicu i pokreće ubrizgavanje goriva kako bi se povećala temperatura u izduvnom sistemu koja će sagoreti nagomilanu čađ u filteru. Za ovaj vid regeneracije su potrebni i dodatni uslovi kao što su duža vožnja na konstantnom gasu itd. Ukoliko je vožnja na režimu stani – kreni proces će se zaustaviti i na istrument tabli će se upaliti lampica koja označava da je DPF zaprljan.

Ukoliko se dugo ignoriše upozorenje da je DPF zaprljan ili ako postoji dodatni problem na motoru može doći do prevelike zaprljanosti DPFa koji je nemoguće očistiti aktivnom ili pasivnom regeneracijom. U ovim slučajevima je neophodno DPF zameniti novim što u proseku košta 1000eur ili ga servisirati u našem servisu na uređaju koji pouzdano i bezbedno može vaš DPF vratiti u fabričko stanje.

Svi DPF filteri su napravljeni da traju koliko i motor ali uz odgovarajuće održavanje odnosno uz pravilno održavanje ostalih komponenti motora kao i redovnu regeneraciju.